മടവൂര്‍ സി.എം. മഖാം ഉറൂസ്

കൊടുവള്ളി: മടവൂര്‍ സി.എം. മഖാമിലെ ഉറൂസ് മുബാറക് സപ്തംബര്‍ 14 മുതല്‍ 19 വരെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു. ഭാരവാഹികള്‍: പാറന്നൂര്‍ പി.പി. ഇബ്രാഹിം മുസ്‌ല്യാര്‍ (ചെയ.), എ.പി. നാസര്‍ (ജന. കണ്‍.), വി. ഹുസ്സയിന്‍ ഹാജി (ട്രഷ.) എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.