പൂക്കോട്ടൂരിന്‍റെ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് (22) ചെര്‍ണൂരില്‍ ; തല്‍സമയം കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില്‍