ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്‍ ഖാദിര്‍ ജീലാനി അനുസ്മരണം 27നു കോഴിക്കോട്ട്