കാന്തപുരത്തിന്റെ പ്രസ്താവന അപഹാസ്യം

സുന്നി ഐക്യത്തിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് സമസ്തയാനെന്ന കാന്തപുരത്തിന്റെ പ്രസ്താവന കാലങ്ങളായി അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് എസ്.വൈ.എസ് റിയാദ് സെന്‍ട്രല്‍ കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.സമസ്ത എന്നും ഐക്യത്തിന് അനുകൂലമാണ്. സുന്നികള്‍ മാത്രമല്‍ മുഴുവന്‍ മുസ്ലിംകാലുമായി യോചിക്കാവുന്ന മേഘലകളില്‍ ഐക്യപ്പെടനമെന്നാണ് സമസ്തയുടെ എക്കാലത്തെയും നിലപാട്. എന്നാല്‍ കാന്തപുരം സുന്നികള്‍ എന്നും മുക്യധാരക്കെതിരെ നിന്നവരാണ്.വാര്‍ത്താമാധ്യമാങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ ഒരുനിലപാടും രഹസ്യമായി വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരുമാണ് വിഘടിത സുന്നികലെന്നത് ഒരു പച്ചപരമാര്‍ത്തമാണ്. സുന്നി ഐക്യ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഒടുവിലെത്തെ ഉദാഹരണമാണ് സമസ്ത്തയുടെ നേതാക്കളും മധ്യസ്ത്തരും കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രമുഖ ഹോട്ടെലില്‍ കാന്തപുരവിഭാകത്തെ കാത്തിരിന്നതും അവര്‍ വന്ജ്ജനാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും. ആത്മാര്‍ത്തമായ ഐക്യച്ചര്ച്ചക്ക് സമസ്തയുടെ വാതില്‍ എന്നും മലര്‍ക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്.വസ്തുത ഇതായിരിക്കെ സ്വാര്‍ത്ഥ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം കേരള മുസ്ലിംകള്‍ക്കുന്ടെന്നു സെക്രെട്ടരിയെട്ടു പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു