നീതി ബോധന യാത്ര വിജയിപ്പിച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദി

കോഴിക്കോട് : എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സില്‍വര്‍ ജൂബിലി ഗ്രാന്റ് ഫിനാലയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍ഗോഡ് വരെ നടത്തിയ നീതി ബോധന യാത്ര വിജയിപ്പിക്കാന്‍ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയവര്‍ക്ക് സയ്യിദ് അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം കൃത്യജ്ഞത അറിയിച്ചു. വിവിധ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ യാത്രയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സമ്മേളന പരിപാടിവിജയിപ്പിച്ചതിനും സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കള്‍ക്കും ഗുണകാംഷികള്‍ക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രാര്‍ത്ഥനാ പൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.
- SKSSF STATE COMMITTEE