ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ വളണ്ടിയര്‍മാരും പോലീസുകാരും

തൃശൂര്‍ : എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെക്കെത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രക്കാനാവാതെ വളണ്ടിയര്‍മാരും പോലീസുകാരും. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു സമര്‍ഖന്ദിലേക്കെത്തിയവരുടെ നിരക്കും തിരക്കുമെല്ലാം. ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെക്ക് നടന്നും സൈക്കിളിലും വാഹനങ്ങളിലുമൊക്കെയായി നഗരിയിലെത്തുകയായിരുന്നു പലരും. ഞായര്‍ രാവിലെ മുതലേ വാഹനഗതാതഗതം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വന്നു. തൃശൂരുകാര്‍ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു ജനസാഗരം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. സംഘടനയോടും പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള കൂറും ആദരവുമാണ് കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ നിന്നു സമര്‍ഖന്ദിലേക്കു നടന്നു വരാന്‍ വരെ അനുയായികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. തൃശൂര്‍ നാടും നഗരവും എസ് കെ എസ് എസ് എഫുകാരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്‌നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സ്വീകരിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത തൃശൂരുകാരുടെ മനസ്സും ഹൃദയവിശാലതയും പറയേണ്ടതു തന്നെയാണ്.
- skssf silverjubilee