സുപ്രഭാതം പ്രചാരണ സമ്മേളനം ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച്ച) അബുദാബിയിൽ