മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോടിന്റെ 8 ദിന റമളാന്‍ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 6-13 തിയ്യതികളില്‍ കണ്ണൂര്‍ പോലീസ് മൈതാനിയില്‍

- Munassir Tk