'സ്വര്‍ഗ സരണിയിലേക്ക് നീതി സാരത്തോടെ'; SKSSF റമളാന്‍ കാമ്പയിന്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'സ്വര്‍ഗ സരണിയിലേക്ക് നീതി സാരത്തോടെ'; SKSSF റമളാന്‍ കാമ്പയിന്‍ സര്‍ക്കുലര്‍