ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവിന്റെ റമദാൻ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 12 ന് ദുബായിൽ

sharafudheenperumalabad@gmail.com