കരുണയുടെ നോട്ടം കനിവിന്റെ സന്ദേശം; സഹചാരി റിലീഫ് സെല്‍ ഫണ്ട് ശേഖരണം ജൂലൈ 4 വെള്ളി

ബിഗ് സൈസ് പോസ്റ്റര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (4.04MB)
- SKSSF STATE COMMITTEE