സഹചാരി റിലീഫ് സെല്‍ ഫണ്ട് ശേഖരണം ജൂലൈ 4 വെള്ളിയാഴ്ച; പോസ്റ്റര്‍, ലെറ്റര്‍, ലഘുലേഖ എന്നിവ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പോസ്റ്റര്‍ - 01 (7.89MB)
പോസ്റ്റര്‍ - 02 (2.21MB)
പോസ്റ്റര്‍ - 03 (4.04MB)
ലെറ്റര്‍ (504KB)
ലഘുലേഖ (445KB)
- SKSSF STATE COMMITTEE