മര്‍ഹബാ യാ ശഹ്റ റമളാന്‍; SKIC റിയാദ് പ്രവര്‍ത്തക ക്യാമ്പ് 13 വെള്ളിയാഴ്ച

- Aboobacker Faizy