കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം റമദാന് കാമ്പയിന് "ബാബു റയ്യാന്" ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് റശീദലി ശിഹാബ് തങ്ങള് നിർവഹിക്കും