കൊമ്പംകല്ല് SYS, SKSSF, സുന്നി സെന്‍റര്‍ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ റമദാന്‍ പഠന ക്ലാസ് ജൂലൈ 21, 28, ആഗസ്റ്റ് 4 ദിവസങ്ങളില്‍

- V3 press / SKSSF Kombamkallu