അബ്ദൂസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂരിന്‍റെ പ്രഭാഷണം ഇന്നും നാളെയും (26, 27 വെള്ളി, ശനി) അബൂദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററില്‍

- Mubarak