റഹ്‍മാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ് ഫൈനല്‍ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

- musthafa kopilan