എം.ഐ.സി ദാറുല്‍ ഇര്‍ഷാദ്‌ അക്കാദമിയുടെ അര്‍ഷദി-ഹുദവി കോഴ്സിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു