വിജ്ഞാന വിരുന്ന് ജൂലൈ 18 (വ്യാഴാഴ്ച്ച) രാത്രി 10.30ന് അബൂദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്ററില്‍

- Mubarak