റിയാദ് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ പ്രവര്‍ത്തക ക്യാന്പ്

- അലവിക്കുട്ടി ഒളവട്ടൂര്‍