ഹിദായ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഇന്ന്

അബ്ദുസ്സമദ്, ജോ. കണ്‍വീനര്‍, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി