ഖുര്‍ആന്‍ വിചിന്തനം തുടര്‍ പഠന പ്രഭാഷണ വേദി

റശീദ് ഫൈസി