ഹിദായ കോണ്‍ഫറന്‍സ്

SKSSF കളമശ്ശേരി മേഖല സംഘടിപ്പിച്ച ഹിദായ കോണ്‍ഫറന്‍സ് 2011 ടി.. അഹ്‍മദ് കബീര്‍ എം.എല്‍.. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
മുഹമ്മദ് ഹസീം എ.പി.