മജ്‌ലിസ്‌ ഇന്‍തിസ്വാബ്‌ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തത്സമയംവിദ്യാര്‍ത്ഥി യുവജന പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് ചരിത്ര സ്രഷ്ടിച്ചു മുന്നേറുന്ന സുന്നി വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന SKSSF കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഒരുക്കുന്ന "മജ്‌ലിസ് ഇന്‍ത്വിസാബ് നാഷണല്‍ ഡലിഗേറ്റ്സ് കാമ്പസ്" ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു നാഴിക കല്ലാവുമെന്നു തീര്‍ച്ച . അതിലൊരു കണ്ണിയായി ചേരുവാന്‍ കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് വന്നത്തുന്ന പ്രത്യേക പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കപെടുന്ന ഗഹനമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആസ്പതമാക്കിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളും
വിശകലനങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും അറിവിന്‍റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാകും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല അത്കൊണ്ട്തന്നെ അത്തരം ക്ലാസുകള്‍ ലോകത്തെവിടെയും എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങള്‍.......
കാത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളില്‍ ഇരുന്ന് തന്നെ ആ അനര്‍ഘ നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷിയാകാം.