ശൈഖുനാ ത്വാഖ അഹമ്മദ് മുസ്‍ലിയാര്‍ക്ക് സ്വീകരണം - ദുബൈ