റിയാദ് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ കാന്പയിന്‍ 2010 സമാപന സമ്മേളനം ഇന്ന് (08/04/2010)