മജ്‍ലിസ് ഇന്‍തിസ്വാബ് - റിയാദ് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ സമ്മേളനം 23/4/2010 വെള്ളി