ദാറുല്‍ഹുദയില്‍ ഹജ്ജ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍

ഈവര്‍ഷം ഗവണ്‍മെന്‍റിന് കീഴില്‍ ഹജ്ജിന് പോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഹജ്ജ് അപേക്ഷ സൗജന്യമായി പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ ആരംഭിച്ചു. സമയം രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6 വരെ

ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നന്പറുകള്‍ 0091 9447107716, 0091 9961914711