സി.എം ഉസ്താദ്‌ കൊലപാതക്കേസ്: സമസ്ത ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി രാജ്ഭവന്‍ മാര്‍ച്ച് വ്യാഴാഴ്ച്ച