സിംസാറുല്‍ ഹഖ് ഹുദവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രഭാഷണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഖുലഫാഉറാശിദീന്‍ പള്ളിയില്‍