"മനുഷ്യജാലിക" അബുദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്‍റര്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച്SKSSF റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടി : "മനുഷ്യജാലിക" അബുദാബിയില്‍  ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്‍റര്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് ... ജനുവരി 27 (വെള്ളി) വൈകീട്ട്  7.30ന് ....ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം....നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്‌ ആഘോഷങ്ങളോട് ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാം!