നാഷണല്‍ ഡേ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈ സുന്നി സെന്‍റര്‍ മദ്റസയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മദ്റസാ പ്രതിനിധികളും ഒത്തുചേര്‍ന്നപ്പോള്‍