മലബാര്‍ കലാപം; ആത്മീയതയുടെ ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയുക - ചര്‍ച്ച ഇന്ന് (31)- അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധീഖ്