ബുര്‍ദ ആസ്വാദനം 23 ന് അബൂദാബിയില്‍

- അബ്ദുറസാഖ് സി.കെ.