കുടുംബ സംഗമം 2011 ഡിസംബര്‍ 31 അബൂദാബി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററില്‍