രാമന്തള്ളി 17 ശുഹദ മഖം സ്വലാത്ത് മജലിസ് ഇന്ന്തത്സമയം പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക..
http://ramanthali17shuhada.8m.com/index.html