നാസര്‍ ഫൈസി കൂടത്തായി 22ന് അബൂദാബിയില്‍

- സജീര്‍ ഇരിവേരി