പാലത്തുങ്കര ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ സ്മാരക അഗതി മന്ദിരത്തിന്‍റെയും സുന്നി മഹല്ലിന്‍റെയും വാര്‍ഷിക മഹാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 16, 17 തിയ്യതികളില്‍

- മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്