അസ്അദിയ്യ ഫൌണ്ടേഷന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുര്‍ദ മജ്‍ലിസ് 23 ന്

- റശീദ് ഫൈസി