ദാറുല്‍ ഹുദാ സില്‍വര്‍ ജൂബിലി - സംഗപ്പൂരില്‍ നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളില്‍ നിന്ന്...