സമസ്ത ഉലമ സമ്മേളനം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ മാര്‍ച്ച് 11ന്