വ്യാജ കേശം; ഉത്തരം നല്‍കാനാവാതെ വഹാബ്‌ സഖാഫിയും 'ഉരുളു'ന്നു... വിഘടിത പാളയത്തില്‍ അന്ത:സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷം

"കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍' എസ്.കെ.പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കോ? സഖാഫിക്കോ?"

വഹാബ്‌ സഖാഫിയുടെ പുതിയ വിശദീകരണത്തിനും ക്ലിപ്പിംഗ് സഹിതം ഇന്ന് മറുപടി