വിഘടിതര്‍ വികലമാക്കിയ സമദാനി സാഹിബിന്റെ അബുദാബി പ്രസംഗം

വിഘടിതര്‍ വികലമാക്കിയ സമദാനി സാഹിബിന്റെ അബുദാബി പ്രസംഗം കേള്‍ക്കാന്‍ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക