ദുബായ് SKSSF ത്രിശൂര്‍ ജില്ല കമ്മിറ്റി യുടെ ഇസ്രാഅ - മിഹ്റാജ് പ്രഭാഷണം ഇന്ന് (വ്യാഴം)