മദ്രസ അധികാരികളുടെ യോഗം 28ന്

കൊണ്ടോട്ടി: മദ്രസ നവീകരണത്തിന്റെ ധനവിനിയോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപജില്ലാ പരിധിയില്‍ മദ്രസാനവീകരണ ഫണ്ട് ലഭിച്ച മദ്രസ്സ അധികാരികളുടെ യോഗം 28ന് 10.30ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ നടക്കും. ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.