എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ബദിയടുക്ക മേഖല നേതൃസംഗമം സമാപിച്ചു

ബദിയടുക്ക: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. കാസര്‍കോട് ജില്ല കമ്മിنി സംഘടിപ്പി،ുന്ന മൂന്ന് മാസ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബദിയടുക്ക   മേഖല കമ്മിنിയുടെ നേതൃസംഗമം ബദിയടു،യിآ സമാപിച്ചു. ഒന്നാം ഘട്ടമായി മേഖലാ‏ക്ലجہ‏ശാഖാതല നേതൃസംഗമവും രണ്ടാം ഘട്ടമായി തഖ്‌വീം കൗണ്‍സിآ ക്യാമ്പുകളുമാണ് കാമ്പയ്‌ന്റെ ഭാഗമായി് നട،ുന്നത്. മേഖല നേതൃസംഗമത്തിآ മേഖല പ്രസിഡണ്ട് മുനീര്‍ ഫൈസി ഇഡിയടുക്ക അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. ജില്ല   ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി റഷീദ് ബെളിഞ്ചം ഉآഘാടനം ചെയ്തു.ജില്ല  മുബأിഗ് ലത്തീഫ് കൊأമ്പാടി കہമ്മപദ്ദതി അവതരിപ്പിച്ചു. സംطാന കൗണ്‍സിലہ ആലി،ുھി ദാരിമി, റസാഖ് അہശദി, ബഷീہ മൗലവി കുമ്പടാജ, സിദ്ദീഖ് ബെളിഞ്ചം, ജലാലുദ്ധീന്‍ ദാരിമി, അബ്ദുأ ഫൈസി കുഞ്ചാہ, ഹമീദ് അہശദി, അബ്ദുآ ഖാദہ കുമ്പടാജ, ബഷീہ ദാരിമി നെക്രാജ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബشിച്ചു.