'സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയുക' - പൊതുജന പരിപാടി അബുദാബിയില്‍ 29ന്


ഹൈന്തവ,  ക്രൈസ്തവ മത വിശ്വാസികള്‍ക്കും നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനക്കാര്‍ക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം