കുവൈത്ത് കേരള സുന്നി മുസ്‍ലിം കൗണ്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മിഅ്റാജ് അനുസ്മരണം 14 ന്