ബഷീര്‍ സഅദിയുടെ 11 ദിന മദ്ഹുറസൂല്‍ പ്രഭാഷണം ജനു.25 മുതല്‍ മുണ്ടേരിയില്‍