18നു മഞ്ചേരിയില്‍ വെച്ച് ആലുവ ത്വരീഖത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങള്‍ തുറന്നു കാട്ടുന്നു